“ Našim cieľom je poskytovať komplexné, profesionálne a efektívne služby tak, aby Vám IT technológie slúžili k rozvoju, prosperite a napĺňaniu Vašich ambícií. „

Online služby​​

TONER

Edit Content

SERVIS PC/Notebook

Edit Content

SERVIS Tlačiarne

Edit Content

SERVIS Zdrojov/UPS

Edit Content

POŽADUJEME PONUKU

Edit Content
0
Priemerný počet servisných zásahov za rok
0
Počet chránených Serverov a PC