“ Našim cieľom je poskytovať komplexné, profesionálne a efektívne služby tak, aby Vám IT technológie slúžili k rozvoju, prosperite a napĺňaniu Vašich ambícií. „

Online služby​​

TONER

Edit

SERVIS PC/Notebook

Edit

SERVIS Tlačiarne

Edit

SERVIS Zdrojov/UPS

Edit

POŽADUJEME PONUKU

Edit
0
Priemerný počet servisných zásahov za rok
0
Počet chránených Serverov a PC