Hľadáte správcu Vášho IT?

Našou prioritou je: komplexnosť, odbornosť a vysoká dostupnosť našich služieb.

21r@2x
shield

Bezpečnosť a dostupnosť IT infraštruktúry​

  • Návrh optimálnej bezpečnosti komunikácie a siete
  • Nastavenie komunikačných pravidiel
  • 24 hod centrálny monitoring ohrozenia vírusom a iným škodlivým softvérom
  • Service Continuity Management (ITSCM) – identifikácia rizík v prípade havarijných situácií. Návrh a optimalizácia IT infraštruktúry s ohľadom na požadovanú obnovu a dostupnosť zo strany zákazníka v prípade havarijnej situácie.
  • Školenie zásad bezpečného správania sa užívateľov
0
Priemerný počet servisných zásahov za rok
0
Počet chránených Serverov a PC